top of page

Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması 31 Temmuz 2020'ye Uzatıldı.


Ar-Ge veya Tasarım Merkezi statüsünü kazanmış kurumlar ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ilgili kanunlar uyarınca teşviklerden yararlanabilmesi için personellerinin o merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü sağlayacak mekanizmaları sağlamaları gerekmektedir. Bu çerçevede, bu merkezler için uzaktan çalışma uygulaması, kural olarak teşvik kapsamı dışında sayılmaktadır.


COVID-19 virüs salgını nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin bu kapsamda çalışan personelin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (“Bakanlık”) bildirilmesi kaydıyla, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzaktan çalışmayla yürütülebileceği, teşviklerden belirli şartlar dahilinde yararlanmaya devam edileceği hususu geçtiğimiz aylarda Bakanlık tarafından duyurulmuştu.


Bakanlık tarafından ilgili merkezlerle paylaşılan yeni bilgilendirme ile 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermesi planlanan uzaktan çalışma süresinin, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (“Kanunlar”) kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %50’sini aşmamak şartıyla, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği duyurulmuştur.


Yapılan açıklamaya göre, 5746 Sayılı Kanun’da belirtilen tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ile diğer görev ve yükümlülükler aynen geçerli olacaktır.


Destek ve teşviklerden yararlanabilmek için uzaktan çalışan personele ve uzaktan çalışılan sürelere ilişkin bildirimlerin ilgili sistem portalı üzerinden merkez dışında geçirilen süre kısmına COVID-19 seçimi yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kommentare


bottom of page