top of page

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.


Türk Kişisel Verileri Koruma Kurulu, COVID-19 virüs salgını sürecinde ilgili veri sorumlularının VERBİS'e kayıt için gerekli hazırlık çalışmalarını yapamadıkları ve VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü süresinde yerine getiremedikleri gerekçesiyle yapılan talepler neticesinde, VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar verdi ve ilgili kararı 23 Haziran 2020 tarihinde duyurdu.


2020/482 sayılı karar uyarınca, VERBİS kayıt süreleri aşağıdaki şekilde uzatıldı.


Bilindiği üzere, VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecektir. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının yukarıda öngörülen tarihlere kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.


İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page